Sekční garážová vrata Trido Easy

Nejjednoduší a nejekonomičtéjší verze vrat TRIDO. I v tomto ekonomickém provedení je kvalita nad úrovní vrat nabízených mnohými konkurenčními firmami.

Vyžaduje minimálně nadpraží a ostění. Rozměrové omezení vrat vyhovuje naprosté většině běžných garáží.

Nově je možné TRIDO Easy dodat ve všech standardních barevných provedeních a s jakýmkoliv sekčním panelem z naší nabídky. další..